ΣΤΕΦ.ΤΖΟΥΜΑΚΑΣΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΕΦ.ΤΖΟΥΜΑΚΑΣΣΤΑΥΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές