ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12) και άλλες διατάξεις. 2003/223 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω. 2003/230 2003
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. 2003/253 2003
Προαγωγή Αστυνομικών Σταθμών Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Ιερισσού Χαλκιδικής, Μαραθόκαμπου Σάμου και Μαυρονερίου Κιλκίς σε Αστυνομικά Τμήματα. 2003/255 2003
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών. 2003/256 2003
Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/261 2003
Τροποποιήσεις του Κανονισμού κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/313 2003
Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις. 2003/331 2003
Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων. 2003/339 2003
Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) και του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.146/2000 (Α΄- 127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας. 2004/100 2004
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Σύσταση Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2004/37 2004
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 351/1991 (121Α΄). 2004/6 2004
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος. 2004/62 2004