Γ. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/421 1993