ΛΕΩΝ ΤΖΑΝΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΛΕΩΝ ΤΖΑΝΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του ιδρύματος με την επωνυμία «Λέσχη Εργαζομένου Κοριτσιού Πειραιά» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών -Πειραιώς. 1999/223 1999
Μεταφορά Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 1999/224 1999
Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. 1999/257 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. 1999/258 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών. 1999/63 1999
Έργα συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων Ακρόπολης. 1999/97 1999
Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/294 2001