ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 18ης Συνόδου της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 22 Φεβρουαρίου 2006). 2006/Φ.0544_Μ.5852_ΑΣ231 2006
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα νεολαίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλβανίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατία[...]" 2007/0544_μ.5864_ασ308 2007
Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α΄). 2005/3373 2005
Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2005/3426 2005