Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Διεθνών Οδικών Μεταφορών Ελλάδας - Αλβανίας» (Τίρανα, 9-10 Φεβρουαρίου 2006). 2006/0544_Μ.5909_ΑΣ.595 2006
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005). 2006/Φ.0544_Μ.5806_ΑΣ.86 2006
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Κοινής Συριακής - Ελληνικής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές» (Δαμασκός, 7-8 Δεκεμβρίου 2005). 2006/Φ.0544_Μ.5860_ΑΣ.274 2006
Έγκριση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2007-2010» .(Αθήνα, 29.5.2007). 2007/Φ.0544_Μ.6030_ΑΣ464 2007
΄Εγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημο­νικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2006-2008. 2008/Φ.0544_Μ.5818_ΑΣ22 2008
Έγκριση του Προγράμματος μορφωτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για τα έτη 2006 - 2009. 2008/Φ.0544_Μ.5969_ΑΣ22 2008
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2004/3250 2004
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημο[...]" 2005/3319 2005
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επί των Διεθνών Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. 2006/3466 2006
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασμένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάμεων που μπορεί να τίθενται στη διάθεση της[...]" 2006/3493 2006
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας. 2006/3497 2006
Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 28.4.2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. 2006/3507 2006
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών. 2006/3519 2006
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της αφ’ ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GΝSS). 2007/3532 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS). 2007/3602 2007
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβου-λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/23 2007