Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 12 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1674/22.2.90 που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/2_24.11.1992 1992
Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).(Συνεδρίαση 511/29.10.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/4_16.12.1992 1992
Σύσταση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη της συμμετοχής της καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων της. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/9_29.10.1992 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1_27.07.1994 1994
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Πρακτορείας Επιχειρηματικών απαιτήσεων (factοring) υπό την επωνυμία «Εθνική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Επιχειρηματικών απαιτήσεων ΕΘΝΟFΑCΤ Α.Ε.» και κάλυψη της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο μετοχικό κεφ[...]" 1994/752 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/558 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_05.05.1998 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_09.03.1998 1998
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 10/22.12.98 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Κανονισμοί λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε Συνεχή Χρόνο («ΕΡΜΗΣ») και του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χ[...]" 1998/1_31.12.1998 1998
Έγκριση ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο.Δ.Γ.). (Συνεδρίαση 607/26.1.1998, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/2_03.03.1998 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2_19.01.1998 1998
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 19/23.9.1999 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Διευκρίνιση διατάξεων της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99 Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η πιστωτική επέκταση υπερβαίνει πρ[...]" 1999/1_04.10.1999 1999
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2003/52_1.7.2003_ 2003
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_03.02.2004 2004
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
Ίδρυση Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακή Μονής «Αγίας Κυριακής» στην περιοχή Κουραμάδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών». 1992/343 1992
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.ΤΑ. 1994/97 1994
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1996/85 1996