Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 12 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1674/22.2.90 που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/2_24.11.1992 1992
Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).(Συνεδρίαση 511/29.10.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/4_16.12.1992 1992
Σύσταση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη της συμμετοχής της καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων της. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/9_29.10.1992 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1_27.07.1994 1994
Πράξη Διοικητή αριθ. 2341/18.11.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επιτόκια χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/1_29.11.1994 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/558 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_05.05.1998 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_09.03.1998 1998
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 10/22.12.98 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Κανονισμοί λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε Συνεχή Χρόνο («ΕΡΜΗΣ») και του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χ[...]" 1998/1_31.12.1998 1998
Έγκριση ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο.Δ.Γ.). (Συνεδρίαση 607/26.1.1998, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/2_03.03.1998 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2_19.01.1998 1998
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 19/23.9.1999 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Διευκρίνιση διατάξεων της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99 Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η πιστωτική επέκταση υπερβαίνει πρ[...]" 1999/1_04.10.1999 1999
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2003/52_1.7.2003_ 2003
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_03.02.2004 2004
(1) Μετονομασία θέσης στο Νομό Αχαΐας. 1992/319 1992
Ίδρυση Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακή Μονής «Αγίας Κυριακής» στην περιοχή Κουραμάδων Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών». 1992/343 1992
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.ΤΑ. 1994/97 1994
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1996/85 1996