ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person