ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). 1999/214 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/20 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/21 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/66 2001