ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2006/103 2006
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεωςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2007/126 2007