ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις. 2003/3206 2003