ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Αθήνα
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη. 2011/Φ.3440_ΑΣ48844 2011
Απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με Σομαλία. 2011/Φ.3460_ΑΣ46083 2011
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 2011/3987 2011
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού. 2011/3990 2011
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισμό μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ. 2011/3992 2011
Κύρωση της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. 2011/3993 2011
Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την Εγκαθίδρυση της Προωθημένης Βάσης Διοικητικής Μέριμνας στο Λιμένα της Σούδας. 2011/3997 2011
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευ[...]" 2011/3998 2011
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ. 2011/3999 2011
Νομοθετική κύρωση του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 2011/4000 2011
Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας Εurοpean Research Grοuping Αrrangement Νο 1 (ΕRG Νο 1) στο Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατ[...]" 2011/4005 2011
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά κ[...]" 2011/4007 2011
Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της[...]" 2011/4008 2011
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικόκαι άλλες διατάξεις. 2011/4027 2011
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβ[...]" 2011/4028 2011
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότηταςΓενικού Προξενείου Οδησσού. 2011/100 2011
Εφοδιασμός Ελλήνων πολιτών μονίμων κατοίκων Γερμανίας με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 2011/83 2011
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στη Ρουμανία. 2011/94 2011