ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΥΡΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικατάσταση του εδαφίου ββ, της παραγράφου 1 του άρθρου 6, του από 20-29/12/58 Β.Δ. «Περί συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου». 1996/222 1996
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/207 1997
Διαχείριση, Οργάνωση, Λειτουργία και Διάθεση των Εσόδων του Δελτίου Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη Απόδοσης. 1997/250 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 45/1996 «περί συμπλήρωσης του από 20/27.12.58 Β. Δ. «Περί λειτουργίας δελτίου προγνωστικών επί των ποδοσφαιρικών αγώνων» (Α 31). 1997/59 1997
Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. 1997/7 1997
Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ. 1999/131 1999
Οργάνωση και λειτουργία του Ολυμπιακού Βιντεολόττο, διαχείριση και διάθεση των εσόδων του. 1999/178 1999
Μετονομασία Κοινοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης. 1999/183 1999
Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). 1999/228 1999
Μετατροπή του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) σε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ). 1999/56 1999