ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας (Βουκουρέστι; 9.6.1994). 1994/66553 1994
Για την κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1992. 1993/2176 1993
Περί κυρώσεως του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1992. 1993/2177 1993
Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1994. 1993/2178 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής για Υιοθεσία Ρουμανοπαιδων από Έλληνες πολίτες. 1994/2189 1994
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Σύσταση διπλωματικών αρχών και άλλες διατάξεις. 1994/2197 1994
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος για την κοπή και την τύπωση Ολυμπιακών Νομισμάτων. 1994/2199 1994
Κύρωση Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας 1994/2201 1994
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 1995/2284 1995
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1994/316 1994
Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α). 1994/37 1994
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 της μίσθωσης καταλλήλων χώρων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1994/6 1994
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εργασίας ή συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης - εκπαίδευσης καταδίκων. 1995/7 1995