Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2006-2007 και 2008. 2006/1_18.08.2006 2006
Έγκριση της συναφθείσας με ρηματικές διακοινώσεις παρατάσεως του Εκτελεστικού Προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Πορτογαλίας». (Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005 - 13 Απριλίου 2006 και 28 Απριλίου 2006). 2006/Φ.0544_ΑΣ406_Μ.5875 2006
Έγκριση του Προγράμματος για τη συνεργασία στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την περίοδο 2005−2007 (Αθήνα, 13.7.2005). 2006/Φ.0544_ΑΣ731_Μ.5774 2006
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για τα έτη 2006-2008. 2006/Φ0544_Μ5858_ΑΣ.317 2006
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας και Ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μογγολίας για τα έτη 2006-2009 (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006). 2007/Φ.0544_Μ.5967_ΑΣ.1082 2007
Ρύθμιση θεμάτων αθλητισμού. 2005/3372 2005
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις. 2006/3479 2006
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005). 2006/3516 2006
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007