ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1θης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής Επιτροπής διεθνών οδικών µεταφορών (Αθήνα, 6.12.1989),. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΑι ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συµφων[...]" 1991/ΕΝΥΦ.054Φ4Δ_4_ΑΣ89_Μ.3879_1_ 1991
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970. 1992/2006 1992
Κύρωση μακροχρόνιου προγράμματος για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 1992/2023 1992
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1992/2027 1992
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη διαδικασία καθιέρωσης τιμολογίων των ενδο-ενρωπαϊκών τακτικών αεροπορικών γραμμών. 1992/2030 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1992/2078 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
Κύρωση Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας - Ρουμανίας. 1992/2090 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας σε θέματα αρμοδιότητας τους. 1993/2138 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1993/2144 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/344 1990
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/302 1993
(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. 1993/47 1993