ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person