ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, του Δήμου Μεγανησίου Νόμου Λευκάδας, του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Γλυκ[...]" 2010/119 2010
Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων». 2010/25 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορώνειας Νομού Βοιωτίας και του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ναυπλίου. 2010/45 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Ορμυλίας Νομού Χαλκιδικής. 2010/46 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μελισσίων Νομού Αττικής. 2010/47 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Παραβόλας Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2010/48 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών, του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας. 2010/49 2010
Άσκηση προληπτικού έλεγχου επί των δαπανών του Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής, καθώς και Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας. 2010/58 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, Μεγαλόπολης Νομού, Αρκαδίας και Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων. 2010/59 2010
Καθιέρωση του, προ της 12ης Ιουλίου, Σαββάτου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Τριχερούσας ως ημέρας αργίας για το τοπικό διαμέρισμα Φοινικούντος Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας. 2010/62 2010
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ Α΄ 125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση τ[...]" 2010/81 2010
Καθιέρωση της 5ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης της Οσίας Μεθοδίας, ως ημέρας αργίας για τη νήσο Κίμωλο. 2010/86 2010
Καθιέρωση της επετείου του Ολοκαυτώματος της 5ης Ιουνίου 1944, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για τους Αγίους Αναργύρους (Ζούπενα) Δήμου Θεραπνών Νομού Λακωνίας. 2010/87 2010
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου[...]" 2010/92 2010
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2010/94 2010
Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 2011/19 2011
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2011/40 2011
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 201/1995 «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας» (ΦΕΚ 107/Α). 2011/53 2011
Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2011/8 2011
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες [...]" 2014/167 2014