ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1_29.10.1992 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Φ.0544_3_ΑΣ631 1992
Δημοσίευση Αποφάσεως 757 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών 1992/1_28.05.1992 1992
Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 1992/199 1992
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΔΑΣΕ, στην Βιέννη. 1993/341 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Χαρτούμ. 1993/342 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σεούλ. 1993/343 1993
Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λίμα. 1993/344 1993
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας κα ενημέρωσης του Εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1993/83 1993