ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994