ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2006-2008» (Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 2006). 2008/Φ.0544_Μ.5987_ΑΣ.83 2008
΄Εγκριση των Συμφωνηθέντων Πρακτικών της 5ης Συνόδου της Ινδο-ελληνικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. 2008/Φ.0544_Μ.6091_ΑΣ957 2008
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. (Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007). 2008/Φ.0544_Μ.6093_ΑΣ.970 2008
Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις. 2007/3625 2007
Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγεί[...]" 2007/3627 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφο[...]" 2008/3672 2008
Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες δια­τάξεις. 2008/3709 2008
Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα­σιών και ΄Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). 2008/170 2008
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2008/172 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008