ΓΕΩΡΓ. Α.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓ. Α.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ ετέρου. 1998/2587 1998
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1996/145 1996
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Χαροκοπείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1996/299 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 121/1988 (Α 59). 1996/346 1996
Ίδρυση ΕρευνητικούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. 1996/39 1996