ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΙΣΙΑΚΟΥΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΜΙΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2006/176.2006 2006
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/178.2007 2007
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/189_2009 2009
Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας (Α΄ 121). 2008/98 2008