ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1992. 1992/188 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 199Α/91 (77Α) «Σύσταση Κλάδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας». 1992/216 1992
Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (ΜΑRΡΟL 73/78). 1992/288 1992
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών» (Α 32). 1992/30 1992
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 437/86 «Σύσταση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α 214). 1992/31 1992
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Σάμου. 1992/356 1992
Ίδρυση Β Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας του. 1992/45 1992
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006