Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. 1992/1_03.08.1992 1992
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακι-κής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών» (Αθήνα 25.6.1992). 1992/Φ.0544_2_ΑΣ.488_Μ.4155_6_ 1992
Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας. 1992/Φ.0544_4_ΑΣ680_Μ.4073_2_ 1992
Έγκριση Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας. Τύνις 31.10.1992. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ706_Μ4194 1993
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την υιοθέτηση ομοιόμορφων προϋποθέσεων έγκρισης και αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεως εξοπλισμών και εξαρτημάτων μηχανοκινήτων οχημάτων. 1992/2064 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. 1992/2068 1992
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 26η Ιουνίου 1991 1992/2087 1992
Κύρωση Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τυνησιακής Δημοκρατίας. 1992/2095 1992
Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σε θέματα τρομοκρατίας - ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος κλπ. 1992/2096 1992
Κύρωση Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και της Αρχής για τον Τουρισμό της Ταϋλάνδης. 1992/2097 1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. 1992/2101 1992
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. 1992/2102 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειας τους. 1992/2104 1992
Κύρωση Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949. 1992/2105 1992
Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/ 1988, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. 1992/2110 1992
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορκων Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 1993/2117 1993
Κύρωση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας μετά του Παραρτήματος αυτού. 1993/2126 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1993/2140 1993
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ιράν 1993/2143 1993