ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
) Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). 2009/20_27-10-2009 2009
) Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 2009/21_27-10-2009 2009
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών. 2010/14_19-5-2010 2010
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διο­ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2010/37_29-12-2010 2010
Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών. 2010/4_12-2-2010 2010
Ανασύνθεση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών. 2010/5_12-2-2010 2010
Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2010/6_17-2-2010 2010
Τροποποίηση της 11/1-9-2008 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «1. Σύσταση Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις με την Διεθνή Εταιρεία κατασκευής - εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV, προκειμένου να υπογραφεί η[...]" 2010/7_1-3-2010 2010
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων -ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/21_12-7-2011 2011
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). 2011/23_12-7-2011 2011
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχι[...]" 2011/30_15-9-2011 2011
Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπήςκαι καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 2011/34_30-11-2011 2011
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διο­ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2011/35_29-12-2011 2011
Έγκριση της απόφασης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας. 2012/10_9-3-2012 2012
Τροποποίηση της 7/28-4-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102). 2012/16_28-5-2012 2012
Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2012/17_28-5-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). 2012/18_5-6-2012 2012
Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους. 2012/5_24-2-2012 2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. 2012/6_28-2-2012 2012
Ορισμός μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ρύθμιση άλλων θεμάτων. 2012/9_8-3-2012 2012