ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ Γ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ Γ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) 1999/Φ.0544_5_ΑΣ540_Μ.4846 1999
Έγκριση του πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ρωσικής Επιτροπής για την οικονομική, την βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά παραρτημάτων αυτού. Αθήνα, 28.7.1999. 2001/Φ.0544_2_ΑΣ741_Μ.5172 2001
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 9ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Βουδαπέστη, 10.4.2002). 2003/Φ.0544_4_ΑΣ476_Μ.5397 2003
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση νια το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και στο πρώτο και δεύτερο Πρωτόκολλο που αφορούν την ερμηνε[...]" 1999/2689 1999
Κύρωση: 1. της Σύμβασης βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 2. της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, μεταξύ ορισμένων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκ[...]" 1999/2706 1999
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν νια συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης. 1999/2712 1999
Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1999/2718 1999
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ ετέρου. 1999/2749 1999
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλε[...]" 1999/2769 1999
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ ετέρου. 1999/2770 1999
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 1999/2775 1999
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος 2001/2975 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. 2002/3005 2002
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία. 2003/3159 2003
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 1994/318 1994
Τροποποίηση του Π.Δ/τος αριθμ. 327/1983 «Παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους Φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 117). 1995/356 1995
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κισινάου της Δημοκρατίας του Μόλδοβα. 1999/287 1999
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002