ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. 2004/14_28-6-2004 2004
Παραχώρηση κατά χρήση για 25 έτη, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημόσιας δασικής έκτασης 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). 2004/15_28-6-2004 2004
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 400ΚV «Κέντρο Υψηλής Τάσης ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ» (Τμήμα Ι) στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. 2004/32_3-12-2004 2004
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 ΚV ΛΑΓΚΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης. 2004/33_3-12-2004 2004
Έγκριση απόκτηση ποσοστού 100% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» από την Καναδική Εταιρεία «FRΟΝΤΙΕR ΡΑCΙFΙC ΜΙΝΙΝG C[...]" 2004/34_3-12-2004 2004
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τον Υ/Σ 150 ΚV/ΜΤ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ στο Νομό Δωδεκανήσου. 2005/12_9-5-2005 2005
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας, «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Αργούς Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς» και παραχώρηση δωρεάν κατά πλήρη κυριότητ[...]" 2005/13_9-5-2005 2005
Τροποποίηση της υπ αριθμ. 30/8.11.2004 «Παραχώρηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας) κατά κυριότητα και με τίμημα, διαθέσιμης εποικιστικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 130.541 τ.μ., του αγροκτήματος Ν[...]" 2005/16_9-6-2005 2005
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΟΡΩΝΗ - ΑΦΑΝΤΟΥ) - Υποσταθμός ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» στο Νομό Δωδεκανήσου. 2005/2_8-2-2005 2005
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2005/30_28-11-2005 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής» (ΦΕΚ Α΄ 116). 2005/31_28-11-2005 2005
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης». 2005/4_25-2-2005 2005
Ορισμός Προέδρου του Διοικητικοί Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). 2006/11_19-6-2006 2006
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εγκατάσταση ΚΥΤ 400/150ΚV Νέας Σάντας Ροδόπης και γραμμής Μεταφοράς 400ΚV ΚΥΤ Φιλίππων - Τουρκία, Είσοδος - Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της ίδιας γραμμής μεταφοράς. 2006/1_13-1-2006 2006
Αποδοχή παραιτήσεων και διορισμόςΓενικών Γραμματέων Περιφερειών. 2006/30_17-11-2006 2006
Επιλογή και διορισμός του Προέδρουτης Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2006/34_28-12-2005 2006
Ανάκληση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 «Απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» έκτασης και εγκαταστάσεων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.[...]" 2006/8_31-5-2006 2006
΄Εγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 74.586,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέ[...]" 2007/13_17-8-2007 2007
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2007/15_21-12-2007 2007
Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006) 2006/1_16.06.2006 2006