ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. 1999/Φ.0544_11_ΑΣ510_Μ.5008 1999
Έγκριση του Μνημονίου αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 1999/Φ.0544_5_ΑΣ763_Μ.4874 1999
Περί ιδρύσεως Επιμελητηρίου στο Νομό Πρεβέζης. 1994/25 1994
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. 1994/7 1994
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40). 1996/238 1996
Αναγνώριση οίνων ονομασίας προέλευσηςανώτερης ποιότητας «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ». 1996/70 1996
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/53 1997
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 1998/125 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/63 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/37 1999