ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1938
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελευσίνα
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός, βουλευτής και πρώην υπουργός


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Δημοσίευση της 986 (1995) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1998/1_17.07.1998 1998
Δημοσίευση της 1153 (1998) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1998/2_17.07.1998 1998
Ορισμός νέας προθεσμίας για τη διαβίβαση και επικύρωση των καταστάσεων του άρθρου εβδόμου του Νόμου 1879/1990 κατά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. 1996/1_12.09.1996 1996
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων[...]" 2011/1_31.12.2011 2011
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Π[...]" 2012/4079 2012
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών». 2012/4082 2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» και άλλες διατάξεις. 2012/4084 2012
(1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/457 1993
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. 1997/101 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Προξενείου της Ελλάδος στην Οδησσό σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο. 1997/393 1997
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/208 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας και κατάργηση του Αμίσθου Γενικού Προξενείου. 1998/218 1998
Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1998/226 1998
Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους. 1998/227 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/306 1998
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines) χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. 1998/307 1998
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/336 1998
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 1998/339 1998
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας. 1998/57 1998
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999