ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθιέρωση ωρών προσέλευση, των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα Εμπορικά τους Καταστήματα στο Νομό [...]" 1995/1_29.06.1995 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
(1 ) Κατάργηση εμμίσθων προξενικών αρχών. 1995/108 1995
(1 ) Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός των εσωτερικού τους κανονισμού. 1995/123 1995
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) σε Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1995/124 1995
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του Εσωτερικού τους κανονισμού. 1995/155 1995
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λιουμπλιάνα, Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Βαρκελώνη και Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Γουατεμάλα. 1995/180 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1995/184 1995
Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. 1995/232 1995
Ίδρυση Β, Γ, και Δ Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας. 1995/324 1995
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1995/325 1995
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης 1995/337 1995
. Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικειμενικά κριτήρια. 1995/344 1995
Ίδρυση εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 1995/36 1995
Κατάργηση τουειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 1995/396 1995
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Κάρυστο, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. 1995/44 1995
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1995/51 1995
(1 ) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοΐατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.Κ.Ε.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»). 1995/93 1995
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου. 1995/94 1995
Ίδρυση Αμίσθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Σιδώνα του Λιβάνου και Αμίσθου Προξενείου στο Γκντάνσκ της Πολωνίας. 1995/96 1995