ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1992/2027 1992
Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ αυτήν Πρωτόκολλα) και τον Πρωτοκόλλου σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρε[...]" 1992/2029 1992
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη διαδικασία καθιέρωσης τιμολογίων των ενδο-ενρωπαϊκών τακτικών αεροπορικών γραμμών. 1992/2030 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσι[...]" 1992/2032 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. 1992/2033 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. 1992/2034 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και -της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της[...]" 1992/2035 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και -της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτο[...]" 1992/2036 1992
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Για την κύρωση τον καταστατικού διεθνούς ομάδας μελετών για το χαλκό. 1992/2044 1992
Για την κύρωση από την Ελλάδα τον καταστατικού της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης για το νικέλιο. 1992/2045 1992
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, ως και του δεύτερου [...]" 1992/2047 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Τσεχίας της Σλοβακίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασίας των επενδύσεων. 1992/2051 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1992/2078 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992