ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Μεταφορά έδρας Κοινότητας Χαλικίου της Επαρχίας Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 1993/178 1993
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Αφάντου του Νομού Δωδεκανήσου. 1994/225 1994
Προσάρτηση του συνοικισμού Αραπόλακκας της κοινότητας Κυνηγού της Επαρχίας Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας στην Κοινότητα Καλλιθέας του ίδιου Νομού. 1994/226 1994
Αναγνώριση της Κοινότητας Κλεισούρας της Επαρχίας και του Νομού Καστοριάς σε Δήμο. 1994/227 1994
Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Οινοφύτων και Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας. 1994/228 1994
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΡΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου». 1994/280 1994
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1995/51 1995