ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυματολογία, Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτής Χειρουργείου, Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσει[...]" 2001/210 2001
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄- 46). 2001/257 2001
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας. 2002/123 2002
Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς. 2002/181 2002
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/361 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής. 2002/45 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας» στο Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου. 2003/142 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. 2003/22 2003