ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/386 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/317 1992