ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Κύρωση Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 1992/2099 1992
Κύρωση Προξενικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 1992/2106 1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. 1993/2118 1993
Κύρωση της Συνθήκης Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης των μικροοργανισμών στα πλαίσια της διαδικασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που έγινε στη Βουδαπέστη στις 28 Απριλίου 1977 και αναθεωρήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1980 (μαζί με τ[...]" 1993/2128 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας». 1992/206 1992
Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου στη Νεάπολη Μυτιλήνης. 1992/285 1992
Απόσπαση της κοινότητας Κορυφής από το Ειρηνοδικείο Πενταλοφου και υπαγωγή της στο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσας. 1993/181 1993
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1993/245 1993
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1993/267 1993
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 1993/3 1993
Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσιο Τομέα. 1993/313 1993
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. 1993/337 1993
Διάλυση της Βουλής, ορισμός ημέρας εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της Βουλής 1993/352 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1993/365 1993
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/57 1993
Συμπλήρωση του Π.Δ/τος 563/31.10.1989 «Σύσταση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 239/Α). 1993/74 1993
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993