ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ», (ΦΕΚ 127/τ.Α/92). 1993/114 1993
Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. 1993/300 1993
Οργάνωση, διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/332 1993
Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 1993/358 1993
Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. 1993/431 1993
Εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/446 1993