ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1949
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ρέθυμνο
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Party of European Socialists, PES]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Συμφωνηθέντων Πρακτικών συνάντησης των αντιπροσωπειώνΤουρισμού ΕλλάδοςΜαρόκου (Αθήνα, 17.1.1996). 1996/Φ.0544_3_ΑΣ78_Μ.4555 1996
Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε δι ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π. Ο. Τ.) για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα σεμιναρίου του Π.Ο.Τ. σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη [...]" 1995/2354 1995
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις. 2011/3983 2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχουκατασκευών και λοιπές διατάξεις. 2011/4030 2011
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημο[...]" 2012/4046 2012
Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολο-γιούχων. 2012/4050 2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Σύσταση και μεταβολή της κατά τόπον αρμοδιότητας Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων. 1995/157 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/265 2003
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής. 2012/40 2012