ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη 1995/2350 1995
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση και του συνημμένου σε αυτή Πρωτοκόλλου 1995/2353 1995
Μετονομασία ΑστυνομικούΤμήματος καιΤμήματος Ασφάλειας Νέων Λιοσίων. 1995/188 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 80/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κ.λπ. του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης...»(Α 35). 1995/204 1995
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/205 1995
(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 1995/209 1995
Σύσταση Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 97/1995. 1995/216 1995
Ρύθμιση Θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άσκησης αρμοδιοτήτων αυτού. 1995/253 1995
Ανάκληση αστυνομικού προσωπικού από την εφεδρεία στην ενέργεια. 1995/254 1995
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1995/260 1995
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς και Δυτ. Αττικής. 1995/334 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 1995/378 1995
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1995/392 1995
Ίδρυση Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. 1995/414 1995
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού» 1996/22 1996