ΜΙΧΑΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΧΑΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές