ΕΜ. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΙΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΜ. ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΙΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 1995/2287 1995
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων 1995/2304 1995