Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. 1993/108 1993
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89). 1993/151 1993
Σύσταση θέσεων Γενικών Διευθυντών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν. Δ/τος 2592/53 και τρόπος επιλογής αυτών. 1993/259 1993
Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. 1993/340 1993
Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου με οικοτροφείο και έγκριση του Οργανισμού αυτής. 1993/362 1993
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 1993/404 1993
Συμπλήρωση των περί βοηθών φαρμακείων διατάξεων. 1993/412 1993