ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πολιτιστικού Προγράμματος μετά της Φλαμανδικής Κοινότητος του Βελγίου για τα έτη 1994, 1995 και 1996 μετά των Παραρτημάτων του. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1993. 1994/Φ.0544_4_ΑΣ145_Μ.4299 1994
Έγκριση της 17ης Συνάντησης της Ελληνο - βρεταννικής Μικτής Επιτροπής. Λονδίνο, 17.2.1998. 1999/1_05.08.1999 1999