ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. 2001/Φ.0544_3_ΑΣ858_Μ.5188 2001
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τα έτη 2009-2011. 2009/Φ.0544_Μ.6217_ΑΣ.134 2009
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2009-2011. (Λουξεμβούργο, 10.2.2009). 2009/Φ.0544_Μ.6223_ΑΣ197 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2009/109 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009/110 2009