ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος - Ρωσίας για την οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία» (Μόσχα, 28 Σεπτεμβρίου 2005). 2005/Φ.0544_ΑΣ756_Μ.5784 2005
Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις. 2004/3245 2004
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο. 1993/232 1993
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΛΛΗΝΟΑΡΜΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. 1993/247 1993
Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 90/ 232 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. 1993/314 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση των: α) Π.Δ. 538/1983 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών (Α 211), β) Π.Δ. 159/1989 (Α 87) και ν) Π.Δ. 105/1986 «Κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (Α 39), σε αυμμόσφωση προς [...]" 1993/53 1993
Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. 2007/150 2007
Διάλυση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ», η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το π.δ. 385/25.4.1977 (ΦΕΚ 118/Α΄) και υπαγωγή του στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2008/89 2008