ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσία η δωρεά εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και τ[...]" 2002/333 2002
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ στο Δήμο Αυλώνας του Νομού Ευβοίας. 2002/55 2002
Τροποποίηση Π.Δ. 276/1983 Κατανομή του Καθαρού προϊόντος των Κρατικών Λαχείων (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/ 1.8.1983). 2003/119 2003
Τροποποίηση Π.Δ 245/1992 «Περί του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης αυτού (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/6.8.1992). 2003/120 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας» στο Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου. 2003/142 2003
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. 2003/22 2003
΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.). 2003/222 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 119/2003 Κατανομή του Καθαρού προϊόντος των Κρατικών Λαχείων (Α΄ 103). 2003/244 2003
Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης 2003/299 2003
Χαρακτηρισμός ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος, εκτάσεως του Δημοσίου στην περιοχή «Άλιμος» (πλαζ Αλίμου) Ν. Αττικής. 2003/51 2003