ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person