ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελαιοχώρι_Αχαΐας


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1995/2361 1995
Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973. 1994/301 1994
Σύσταση Περιφερειακού Σταθμού Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της Θάλασσας, στη Λιμενική Αρχή Πύλου. 1994/8 1994
Αύξηση προστίμων για μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών και για παραβάσεις των Κανονισμών Λιμένων. 1995/381 1995
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού». 1996/143 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/144 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/148 1996
Προσαρμογή του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. 1996/217 1996
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/286 1996
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/329 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/344 1996
Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1996/354 1996
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/52 1996
Παράταση της προθεσμίας του αρ. 20 παρ. 1 του Νόμου 1091/1980 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφιών της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις την Δυτική Θράκη και των περιουσιών αυτών. 1996/91 1996