ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1903
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Μεσσήνη
Περιγραφή: Πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τη Μεταπολίτευση, ακαδημαϊκός και συγγραφέας


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 2001/2914 2001
Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις. 2001/2915 2001
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους. 2001/2918 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων. 2001/2944 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Ενιαία υπαγωγή του Δήμου Πικρολίμνης του Ν. Κιλκίς στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Κιλκίς. 2001/106 2001
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές. 2001/107 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών. 2001/169 2001
Περί ορισμού της έδρας του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Κέας 2001/251 2001
Περί μεταθέσεως της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν.2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α΄/2000) «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας» 2001/253 2001
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Εφετείου Αθηνών στην έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας 2001/255 2001
Τήρηση πρακτικών των συζητήσεων στα Πρωτοδικεία της Χώρας με φωνοληψία. 2001/326 2001
Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2001/361 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α’) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97Α’) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για ε[...]" 2001/378 2001
Περί μεταθέσεως της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α΄/2000) «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας». 2001/74 2001
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Κουφαλίων στον Δήμο Χαλκηδόνας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων. 2001/93 2001
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος 3082/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων. 2001/95 2001