ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της από 17ης Οκτωβρίου 1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου. 1995/2284 1995
Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ. 1994/10 1994
Παράταση χρόνου παραχώρησης της Ιαματικής Πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης. 1994/166 1994
Ανάκληση του Π.Δ. 273/4.4.79 (ΦΕΚ 78/Α/79) Προεδρικού Διατάγματος περί παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στην Κοινότητα Στρανώμης Ναυπακτίας και παραχώρηση της εν λόγω πηγής στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας. 1994/167 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β. Δ/τος 578/1964 «περί χαρακτηρισμού τμήματος αιγιαλού εν Μυρίνη Λήμνου ως τουριστικού δημοσίου κτήματος» (ΦΕΚ 166/ Α). 1994/199 1994
Περί ανακηρύξεως των πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» της Κοινότητας Πανασού Ηρακλείου Κρήτης ως Ιαματικών και κατάταξη αυτών στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1994/200 1994
Ανακήρυξη ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, Δημοσίων εκτάσεων στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου - Φλοίσβος, Παλαιού Φαλήρου Αττικής. 1994/201 1994
Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων. 1994/240 1994
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1994/316 1994
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Καβασϊλων στην Κοινότητα Καβασϊλων του Νομού Ιωαννίνων. 1995/40 1995
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου. 1995/94 1995